سفارش کالا یا خدمات

از کدام قاره ها یا کشورها و یا شهرها مایلید قیمت کالا یا خدمات را دریافت کنید؟

به دو طریق میتوانید محدوده دلخواه را مشخص کنید، نام قاره یا کشور و یا شهر مورد نظر را در بخش جستجو درج نمایید و یا بصورت پله کانی آن را مشخص کنید

چگونه کار می‌کند؟

ثبت سفارش

گزینه ثبت سفارش را کلیک، سپس نام سرگروه صنفی کالا یا خدمات مورد نیاز خود را در بخش جستجو درج و یا سر گروه را انتخاب نمایید

دریافت قیمت

پس از سفارش کالا یا خدمات درخواستی خود، لحظاتی بعد قیمت ها و شرایط فروشندگان را در ایمیل یا تلگرام خود دریافت خواهید کرد

انتخاب بهترین قیمت

پس از رویت پیشنهادات عرضه کنندگان کالا یا خدمات، در ایمیل یا تلگرام خود از میان آن ها مناسب ترین قیمت و شرایط را انتخاب کنید

معرفی فروشنده

با کلیک روی بهترین پیشنهاد، تمامی مشخصات عرضه کننده به رویت شما رسیده و می توانید مستقیم، بدون واسطه خرید نمایید