تعرفه

قابل ذکر است که تعرفه بالا مربوط به هر بار فروش است و مجموع فروش در روز یا هفته یا ماه نمی باشد، یعنی اگر 10 بار کالای 80000 تومانی فروش رفت 8 تا 1000 تومان باید پرداخت شود و اگر یک فروش 800000 تومانی داشته باشید شامل فروش تا سقف 1 میلیونی 4000 تومان می شود.

این تعرفه تا انتهای سال 1397 معتبر می باشد.